Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12 13:00 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΚΙΝΗΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ